Co je to mateřské znaménko?

Co je to mateřské znaménko?

Mateřská znaménka patří do skupiny pigmentových névů. Bohužel některá mateřská znaménka mohou přejít ve zhoubný kožní nádor – melanom.  Musíme však dodat, že tento závažný problém se vyskytuje jen u malého množství všech pigmentových névů. Máme dva typy mateřských znamének, a to vyvýšená mateřská znaménka, nebo tmavá plochá znaménka. Na kůži se může vyskytnout až několik desítek mateřských znamének.

Pokud zjistíme, že mateřské znaménko jeví určité změny, je vhodná návštěva lékaře, který nám doporučí další postup. Nejlépe je, když si mateřské znaménko necháme odstranit.

Melanom a nepravda spojená s odstraněním mateřského znaménka

Pacienti se však obávají, že pokud podstoupí zákrok, dojde k obávanému melanomu, což ale není pravda. Pokud se totiž melanom rozvinul po odstranění znaménka, je jisté, že v místě znaménka už byl a stihl se rozšířit a metastazovat dále do organismu.

U vypouklých typů mateřských znamének ke zvrhnutí k melanomu dochází jen výjimečně. Pokud se znaménko vytvořilo v místě, kde je drážděno oděvem, nebo když hrozí poranění vzhledem ke specifickému pracovnímu nebo sportovnímu pohybu, je opět nejlepším řešením podstoupit zákrok jako prevenci.

V případě, že se mateřské znaménko zvrhlo v melanom, ale byl podchycen včas, pravděpodobnost vyléčení je téměř 100%.

Skupiny ohrožené melanomem

A kdo z nás je nejvíce ohrožen maligním melanonem? Nejvíce jsou ohroženi jedinci, kteří mají na své kůži pigmentové névy. Velký počet znamének (někteří lékaři uvádějí 50 – 90 znamének), zvyšuje riziko vzniku melanomu až 2x. Samozřejmě, že vyšší riziko je i u těch jedinců, v jejichž rodinách se už rakovina kůže vyskytla.

Dosti nebezpečné je sluneční záření, protože jedno až dvě spálení na slunci podnítí vznik melanomu u žen 1,5×, u mužů to je 2,8×. Dříve byly ohroženy skupiny osob ve věku 60 – 70 let, v současné době to jsou osoby v rozmezí 30 – 40 let a v 60 letech. U žen, které mají 20 – 30 let, je melanom nejčastějším diagnostikovým maligním nádorem.