Rizika způsobená mateřským znaménkem

Rizika způsobená mateřským znaménkem

Rizika onemocnění, která způsobují mateřská znaménka, hrozí všem, kteří spadají do rizikové skupiny. Touto skupinou jsou jedinci, kteří mají na těle více než 50 znamének, nebo ti, v jejichž rodině se melanom již vyskytl. Dále do této skupiny patří osoby, které mají nízký fototyp – jde o osoby se světlými vlasy a kůží, dále jedinci kteří pravidelně tráví dovolenou u moře na jihu nebo v blízkosti rovníku. Další rizikoví jedinci pochází z řad těch, kteří se v dětství spálili, popřípadě těch z nás, kteří mají nově vzniklá nebo měnící se mateřská znaménka.

Do rizikových skupin je možné zařadit také osoby mezi třiceti až čtyřiceti lety a osoby kolem šedesáti let věku. Ženám, kterým je mezi dvaceti, až třiceti léty nejčastěji hrozí onemocnění zhoubným nádorem melanomem.

Prevence rizik spojených s mateřským znaménkem

Důležitá je prevence nejen u rizikových skupin osob. I my ostatní bychom měli vědět, že návštěva kožního lékaře s mateřskými znaménky určitě stojí za to, aby posoudil, zda máme mateřským znaménkům věnovat zvýšenou pozornost nebo nikoliv.

Léto je letos již nenávratně pryč a my bychom si měli zkontrolovat především pihy a mateřská znaménka. To proto, že kůže dostala během léta dost zabrat v průběhu dní, kdy jsme kůži vystavovali sluníčku. Dermatologové totiž varují i před zarudnutím kůže, které je způsobeno slunečním zářením. To z toho důvodu, že i malé zarudnutí, které je způsobené slunečním zářením, je velmi nebezpečné.

Melanomy a nádory

K těm nejnebezpečnějším totiž patří melanomy. Metastázy melanomů se šíří velmi rychle, a pokud budeme otálet s návštěvou u lékaře, může se stát, že léčba už nemusí proběhnout. Melanomy totiž vznikají nejen z mateřských znamének, ale i na kůži mimo tyto znaménka.

Na maligním nádoru se podílí hlavně ultrafialové záření, především složka UVB. Možná o tom moc lidí neví, ale již naši rodiče rozhodují o tom, zda máme větší šanci onemocnět melanomem,  nebo nikoliv. Což značí, že to není dáno jen naši genetickou výbavou, ale i pobytem na sluníčku jak v útlém dětství, tak i později v dospělém věku.