Odstranění mateřských znamének laserem

Odstranění mateřských znamének laserem

K odstranění mateřských znamének máme více možností. Můžeme si je nechat odstranit laserem, chirurgickým zákrokem, tekutým dusíkem nebo pomocí elektrochirurgie. Pokud se rozhodneme pro odstranění mateřských znamének pomocí laseru, pak součástí tohoto zákroku je bezesporu i konzultace s odborným lékařem. Ten nejdříve vyšetří oblast znaménka a zhodnotí celkový zdravotní stav pacienta. Poté je pacient seznámen s principem, průběhem zákroku a možnými riziky, dále je pacient seznámen se zásadami, které jsou nutné  dodržovat během rekonvalescence po uskutečnění zákroku.

Odstranění mateřského znaménka laserem je považováno za jednu z nejšetrnějších metod.  Tato metoda se snaží, aby pokud možno co nejméně zasahovala do nejbližšího okolí mateřského znaménka. Její výhoda spočívá také v tom, že po tomto zákroku je jizva minimální.

Pokud se rozhodneme pro odstranění znaménka laserem, je nutné, aby místo nebylo minimálně osm týdnů před zákrokem vystavováno UV záření.

Místo, které bude ošetřováno, je nejdříve znecitlivěno. Znecitlivění je provedeno buď lokální anestézii, nebo je použita metoda umrtvení krémem EMLA, což znamená, že se na ošetřené místo nanese 30 až 60 minut před samotným zákrokem znecitlivující krém. Nato následuje samotný zákrok, který trvá jen několik vteřin. Ošetřené místo není nutno zašívat, protože místo nekrvácí ani během zákroku a ani po něm.

Po odstranění znamének se během dvou až tří dnů objeví stroupek, jenž se v průběhu jednoho až čtyř týdnů odloučí. Když se stroupek odloučí, v místě ošetření zůstane po několik týdnů narůžovělé zbarvení, které ovšem během několika měsíců zmizí.

Při této metodě je nutno dodržovat určitá pravidla. Lékaři nedoporučují koupele, nenavštěvovat saunu, dva měsíce se vyhýbat slunečnímu záření a také používat krémy se SPF větším než 20.  Z tohoto důvodu se většina zákroků provádí od konce září do konce dubna.